Najnowsze wpisy


kwi 10 2015 Польськиј Гімн / Polski Hymn
Komentarze: 0


          Польськиј славень на Евро 2012 з талісманами Славеком і Славком

    «Мазурек Домбровського» (пол. Mazurek Dąbrowskiego) — Державниј Гімн Польщі.
Автор слів — Юзеф Руфін Вибіцькиј (Józef Rufin Wybicki), написано 16.07.1797 року в Італії як пісню польських легіјонів, які воювали на боці Франції під командуванням Яна Хенрика Домбровського.
Автор музики, яка спирається на мотиви нарідної мазурки — невідомиј.

Ще Польща не загинула
Коли ми живі.
Що нам ззовні забрали,
То ми шаблею відберемо

Приcпів:
Марширує, марширує Дабровськийј
Од землі італійської до Польщі
Під твоїм проводом,
З’єднаємось з народом.

Перејдемо Віслу, перејдемо Варту,
Будемо поляками,
Дај нам приклад Бонапарте,
Як перемагати.

Приcпів:
Марширує, марширує…

Як Чарнецькиј до Познані,
По шведськім бою,
Задля порятунку вітчизни,
Повертався через море.

Приcпів:
Марширує, марширує…

Казав батько до своєї Басі,
Весь заплаканиј,
Слухај зараз, наші хлопчики,
Б’ють у барабани.

Приcпів:
Марширує, марширує…
______________________

Jeszcze Polska nie zginęła
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren:
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren:
Marsz, marsz…

Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania,
Wrócim się przez morze.

Refren:
Marsz, marsz…

Już tam ojciec do swej Basi,
Mówi zapłakany,
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren:
Marsz, marsz…